Sdílejte svou radost s ostatními. Svatební grafika jinak. Oznámení, pozvánky a další doplňkové materiály pro Vaši krásnou svatbu.

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky podnikatele Ing. Magdaléna Svobodová, se sídlem: Kryšpínova 527/2, 111 01, Praha 10 – Dolní Měcholupy, identifikační číslo: 27083497 pro výrobu a prodej svatebních a jiných tiskovin prostřednictvím stránek umístěných na adrese www.smallwood.cz.

Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnostiIng. Magdaléna Svobodová, se sídlem: Kryšpínova 527/2, 111 01, Praha 10 – Dolní Měcholupy, identifikační číslo: 27083497,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.smallwood.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Objednávka

1. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 

Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi.

2. Nakupující je o potvrzení informován e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.

3. O přijetí platby a odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.

Grafický návrh

1. Kupujícímu je po zapracování jeho textů do jednotlivých materiálů zaslán emailem grafický návrh ke schválení. Kupující je povinen pečlivě zkontrolovat obsah návrhu a správnost textů.

2. Grafický návrh buď kupující písemně schválí nebo zašle prodávájícímu připomínky, které prodávající buď zapracuje do návrhu, nebo se k nim vyjádří.

3. Písemným schválením návrhu (obsahu a textů) na sebe kupující přebírá veškerou zodpovědnost za případné gramatické či jiné chyby.

4. Výsledná barevnost tisku se může lišit od barevnosti zobrazované na monitoru kupujícího.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit, a to pouze v případech, že nesouhlasí objednané rozměry nebo materiál, nebo bylo zasláno zboží jiné či v jiném designu než si objednal.

2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání navrženo a následně vyrobeno, nebo upraveno (týká se hlavně návrhu na míru).

3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud se výsledná barevnost tisku liší od barevnosti zobrazované na monitoru kupujícího.

4. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce informovat.

5. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

6. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena převodem na účet do sedmi dnů od přijetí vraceného zboží prodejcem.

7. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

 

Reklamace

1. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením.

Vracené zboží není možné zasílat na dobírku.

 

Dodací podmínky

1. Platbu za zboží hradí zákazník předem na bankovní účet prodávajícího.

2. Prodávající odešle kupujícímu zboží dle termínu dohodnutého v individuální komunikaci.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google